CONJUGUEMOS REFERENCE

PRESENT: Regular

Rules:

The present tense of regular verbs is formed by adding the following endings to the stem of the verb:

ar er ir
o amos
as áis
a an
o emos
es éis
e en
o imos
es ís
e en

Examples:

 • I eat. = Yo como.
 • They read. = Ellos leen.


Sample verbs:

 1. abrazar
 2. agarrar
 3. decidir
 4. escuchar
 5. lanzar
 6. llegar
 7. llenar
 8. llorar
 9. peinarse
 10. sofocar